Shkon per shokun perfundon me nenen e shokut ne shtrat